πρόγραμμα

Περιγραφή Προγράμματος

Περιγραφή Προγράμματος

Η γενική συγκυρία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των προκλήσεων που αυξάνουν σταδιακά εξ αιτίας της επαφής των ποικίλλων γλωσσικών και πολιτισμικών ομάδων που συνυπάρχουν σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για συνεχή έρευνα και  διδασκαλία με απώτερο σκοπό να επιτευχθεί η ομαλή ένταξη των παιδιών σε ένα πολυπολιτισμικό και πολύγλωσσο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον.