Επιστημονικό

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ: ΒΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 15/05 – 16/05 2015, 10ος όροφος, Παιδαγωγική Σχολή, Α.Π.Θ.

Το Τ.Ε.Π.Α.Ε. της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ., το Κοινό Ελληνο-γαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Π.Α.Ε. και η διαπανεπιστημιακή ομάδα για τη διγλωσσία και τον πολυπολιτισμό στην εκπαίδευση και την κοινωνία, ‘’Πολύδρομο‘’, προσκαλούν νέους/νέες επιστήμονες/ισσες, παλαιά και νέα μέλη της ομάδας ‘Πολύδρομο’, αλλά και φοιτητές/τριες της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. να λάβουν μέρος σε ένα διήμερο με επιστημονικές συζητήσεις, στρογγυλές τράπεζες, ερευνητικές εργασίες (ανακοινώσεις ή πόστερ), βιωματικά σεμινάρια και διαδραστικές εκδηλώσεις. Η Παρασκευή 15/5 & το Σάββατο 16/5 2015 είναι δύο ημέρες αφιερωμένες στα ζητήματα που αφορούν τη βία και την επικοινωνία στην εκπαίδευση και την κοινωνία, κατά τις οποίες θα συνδημιουργήσουμε μέσω νέων προβληματισμών και θα μοιραστούμε νέες εμπειρίες και εκπαιδευτικές πρακτικές, τιμώντας παράλληλα το 8ο τεύχος Πολύδρομο.