Εξετάσεις

Ημερομηνία και ώρα εξετάσεων Κοινού Ελληνογαλλικού Μεταπτυχιακού

Την Τρίτη 2/9/2014 στην αίθουσα 202 (2ος όροφος του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής) και ώρες 11.00-14.00 θα διεξαχθούν οι προφορικές εξετάσεις των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Κοινό Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Διδακτικές της Πολυγλωσσίας και Γλωσσικές Πολιτικές-Διάδοση των γλωσσών και πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα».