Ημερομηνίες υποστήριξης Διπλωματικών εργασιών του Κοινού Ελληνογαλλικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Ημερομηνίες υποστήριξης Διπλωματικών εργασιών του Κοινού Ελληνογαλλικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Κοινό Ελληνογαλλικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές. Διάδοση των γλωσσών και των πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα»

Αποφασίστηκε παράταση υποβολής των αιτήσεων για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο ελληνογαλλικό ΠΜΣ (Master) Pro-DiPlu-Poli έως τη Δευτέρα 30/6/2014, ώρες 12.00-14.00 (γραφείο 606, 6ος όροφος).

Ως εκ τούτου, οι προφορικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 2/9/2014 (ο τόπος και η ώρα διεξαγωγής θα ανακοινωθούν εγκαίρως).

Προκήρυξη εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο ελληνογαλλικό ΠΜΣ (Master) Pro-DiPlu-Poli

Το Συντονιστικό Όργανο του Κοινού Ελληνογαλλικού Π.Μ.Σ. Τ.Ε.Π.Α.Ε., στην υπ’ αριθμόν 6/27-5-2014 συνεδρίασή του, αποφάσισε να προκηρύξει για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015 την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο ελληνογαλλικό ΠΜΣ (Master) Pro-DiPlu-Poli. Σημειώνεται, ότι αναμένεται η αναμόρφωση του εν λόγω Π.Μ.Σ. για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), που αναγνωρίζεται τόσο από την Γαλλία όσο και από την Ελλάδα, είναι μονοετούς διάρκειας και δεν έχει δίδακτρα. Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ενώ του δευτέρου εξαμήνου διεξάγονται στη Γαλλία στην πόλη Le Mans (τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στην Γαλλία καλύπτονται εν μέρει μέσω των υποτροφιών ERASMUS). Η διδασκαλία γίνεται στη γαλλική και στην ελληνική γλώσσα, ενώ, κατά περίπτωση, δίνεται η δυνατότητα χρήσης και της αγγλικής γλώσσας.

Ημερίδα για τη Διεθνή Ημέρα Μητρικής Γλώσσας

Αφίσα ημερίδας

Το "Κοινό Ελληνο-Γαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτύχιακών Σπουδών" του ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ το "Πολύδρομο" και το "Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση" διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα

"Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στην Ελλάδα και ως μητρική στη Διασπορά" την Παρασκευή 21 /2 2014, Διεθνή Ημέρα Μητρικής Γλώσσας, 5 - 8 μ.μ. στο ΠΟΛΥ.ΣΤ.ΕΚ.Ι.

Ομιλητές/τρες: Νίκοις Βερβίτης, Χρτιστίνα Μαλιγκούδη, Σταύρος Καμαρούδης, Ρούλα Τσοκαλίδου

Συντονισμός: Αγγελική Κοιλιάρη

Pages