Προκήρυξη Κοινού Ελληνο-Γαλλικού ΠΜΣ

Προκήρυξη Κοινού Ελληνο-Γαλλικού ΠΜΣ

Το Κοινό Ελληνο-Γαλλικό ΠΜΣ «Διδακτικές της Πολυγλωσσίας και Γλωσσικές Πολιτικές-Διάδοση των γλωσσών και πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα» , δε θα λειτουργήσει και δε θα προκηρύξει νέες θέσεις κατά τη διάρκεια του τρέχοντος και του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.