4ο Διεθνές Συνέδριο «Σταυροδρόμι γλωσσών & Πολιτισμών

4ο Διεθνές Συνέδριο «Σταυροδρόμι γλωσσών & Πολιτισμών

Το 4ο Διεθνές Συνέδριο «Σταυροδρόμι γλωσσών & Πολιτισμών» είναι αφιερωμένο στις

«Διδακτικές της Πολυγλωσσίας και Γλωσσικές Πολιτικές»

Διοργανώνεται από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Π.Α.Ε.) του Α.Π.Θ., το Κοινό Ελληνο-Γαλλικό Π.Μ.Σ. «Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές - Διάδοση των γλωσσών και πολιτισμών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα», τη διαπανεπιστημιακή ομάδα ‘Πολύδρομο’, για τη διγλωσσία και τον πολιτισμό στην εκπαίδευση και την κοινωνία και το ερευνητικό εργαστήριο Cren-Inedum του Παν/μιου του Maine, Γαλλία.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 2-3 Ιουνίου 2016, στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής (10ος όροφος), Α.Π.Θ.

Το 4ο Σταυροδρόμι είναι αφιερωμένο στα 10 χρόνια της λειτουργίας του Κοινού Ελληνο-Γαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Didactiques du plurilinguisme et politiqueslinguistiques - Diffusion des langues et cultures en context multilingue», μια συνεργασία του Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ. και του Παν/μιου του Maine, της Γαλλίας. 

Οι θεματικοί άξονες του 4ου Σταυροδρομιού είναι:

Α. Διδακτικές της πολυγλωσσίας: διαγλωσσικότητα (translanguaging), πολυγραμματισμοί, τεχνολογίες στη γλωσσική εκπαίδευση

Β. Γλωσσικές Πολιτικές εντός κι εκτός Ευρώπης: η αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων

Το 4ο Σταυροδρόμι θα  κλείσει με τιμητική εκδήλωση για τον εκλιπόντα Σωφρόνη Χατηζσαββίδη, Διευθυντή του Κοινού Ελληνο-Γαλλικού Π.Μ.Σ. από το 2006 μέχρι και τον Απρίλη του 2013.

Οι περιλήψεις των εισηγήσεων δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις 300 λέξεις και θα πρέπει να αποσταλούν στο 4ο_stavrodromi@nured.auth.gr κατά το διάστημα 5 Ιαουναρίου-5 Φεβρουαρίου 2016.

Ιστοσελίδα Σταυροδρομιών: stavrodromiglwsswn.auth.gr

Συνδιοργάνωση
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.        http://www.nured.auth.gr

Κοινό Ελληνο-Γαλλικό Π.Μ.Σ.                                                           http://frell.web.auth.gr

Πολύδρομο: Ομάδα και Περιοδικό

για τη Διγλωσσία & Πολυπολιτισμό στην Εκπαίδευση & την Κοινωνία   http://www.polydromo.gr

Cren- inedum, University of Maine, France.                                        http://www.univ-lemans.fr

4ο Διεθνές Συνέδριο «Σταυροδρόμι γλωσσών & Πολιτισμών»