2ου Διημέρου Επιστήμης και Διάδρασης

2ου Διημέρου Επιστήμης και Διάδρασης

Εδώ θα βρείτε το τελικό πρόγραμμα του 2ου Διημέρου Επιστήμης και Διάδρασης με θέμα 'Βία και επικοινωνία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα' που διοργανώνεται από το Κοινό Ελληνο-Γαλλικό ΠΜΣ και την διαπανεπιστημιακή ομάδα 'Πολύδρομο', για τη διγλωσσία και τον πολυπολιτισμό στην εκπαίδευση και την κοινωνία.

Ειδικότερα, τα μέλη της ομάδας 'Πολύδρομο' μπορούν να ζητήσουν από τη γραμματεία του Διημέρου το 8ο τεύχος Πολύδρομο, επιδεικνύοντας την κάρτα
μέλους τους για το 2015. Επίσης, κατά τις εγγραφές, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή στα απογευματινά εργαστήρια που σκοπεύετε να παρακολουθήσετε.
Η  στρογγυλή τράπεζα 'Νέοι/ες επιστήμονες/ισσες σε Πολυγλωσσικά περιβάλλοντα', αφιερωμένη στη μνήμη του Σωφρόνη Χατζησαββίδη, όπως και  επιλεγμένα εργαστήρια είναι ανοιχτά και σε προπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες που θα έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να τα παρακολουθήσουν κατά τις εγγραφές.

Διημέρο Επιστήμης και Διάδρασης