Μετακίνηση, υποδοχή και διαμονή των φοιτητών/τριών

Οι φοιτητές/τριες οργανώνουν και καλύπτουν οι ίδιοι/ες τη μετάβαση και παραμονή τους στο εξωτερικό, διατηρώντας το δικαίωμα να διεκδικήσουν μία υποτροφία (π.χ. Erasmus). Στη Γαλλία προβλέπεται μικρό χρηματικό βοήθημα για τη μερική κάλυψη της δαπάνης που αφορά τη στέγαση.

Το ίδρυµα υποδοχής συνδράµει µε κάθε τρόπο τους/τις φοιτητές/τριες προκειµένου να µείνουν σε πανεπιστηµιακή εστία με τιμές φοιτητικές. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης δεσµεύεται για πρόσβαση στις πανεπιστηµιακές υπηρεσίες (βιβλιοθήκη, σίτιση, κ.α.) για όλους και όλες που πραγµατοποιούν το πρώτο εξάµηνο των σπουδών τους στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του παρόντος Κοινού Προγράμματος. Αντίστοιχα, το Πανεπιστήμιο του Μaine παρέχει τη δυνατότητα σίτισης στους/τις φοιτητές/τριες στο πανεπιστημιακό εστιατόριο με φοιτητική χρέωση.