Περιγραφή Προγράμματος

Περιγραφή Προγράμματος

Περιγραφή Προγράμματος

Η γενική συγκυρία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των προκλήσεων που αυξάνουν σταδιακά εξ αιτίας της επαφής των ποικίλλων γλωσσικών και πολιτισμικών ομάδων που συνυπάρχουν σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για συνεχή έρευνα και  διδασκαλία με απώτερο σκοπό να επιτευχθεί η ομαλή ένταξη των παιδιών σε ένα πολυπολιτισμικό και πολύγλωσσο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα οι δεξιότητες της πολυγλωσσίας, της πολυπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας αποτελούν απαραίτητα εφόδια για όλα τα άτομα που εμπλέκονται στο πεδίο της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, παιδιά και γονείς, έτσι ώστε κάθε άτομο να αναπτύσσει τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να αποτελέσει ενεργό και δημιουργικό μέλος των σύγχρονων πολυπολιτισμικών σχολείων και κοινωνιών.