Υπεύθυνοι του Προγράµµατος

Στην Ελλάδα: Ρούλα Τσοκαλίδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

Στη Γαλλία: Ioannitou Gina, Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Didactiques des langues Τα Γαλλικά ως Ξένη Γλώσσα, Τμήμα Φιλολογιών, Γλωσσών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Maine, Le Mans.

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Πανεπιστημίων :

Yπεύθυνοι οργάνωσης :

  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:
    • Καμαρούδης Σταύρος, Αναπληρωτής καθηγητής Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας, e-mail: stavros.kamaroudis@voila.fr
  • Πανεπιστήμιο του Μaine         
    • Iωαννίτου Tζίνα, Aναπληρώτρια καθηγήτρια, Πανεπιστημίου του Maine, Le Mans e-mail: gina.va@wanadoo.fr 

Γραμματειακή υποστήριξη:

Ιστοσελίδα Προγράμματος